Z uwagi na zmianę systemu uczelnianego dostęp do Wirtualnej Uczelni ulega zmianie.

Logowanie będzie wyglądać następująco:

Nazwa użytkownika: w pole ID należy wpisać swój numer albumu, hasłem do pierwszego logowania jest nr PESEL. W przypadku osób, które nie mają nr PESEL (np. obcokrajowcy) hasłem jest data urodzenia w formacie DDMMRRRR. Przewidywany termin uruchomienia nowej WU – 27 września 2021 r. Studenci, ubiegający się o stypendia zobowiązani będą w nowym wirtualnym systemie dziekanatowym złożyć wnioski stypendialne poprzez moduł e-stypendia, który uruchomimy jednocześnie z nową WU.

Uwaga Studenci I roku! Indywidualny numer albumu będzie można uzyskać logując się na swoje konto rekrutacyjne. Hasło pozostaje takie samo jak przy logowaniu do konta rekrutacyjnego.