Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

Prof. zw. dr hab. Władysław Korzeniowski

Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

ceniony nauczyciel, wybitny naukowiec, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej i kadry naukowej.

W naszej Pamięci Pan Profesor pozostanie jako człowiek mądry, prawy, pełen życzliwości i troski o Uczelnię.

Rektor, Senat, pracownicy i studenci

Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży