Wspólne przygotowanie i realizacja projektów w szczególności edukacyjnych, organizacja wydarzeń naukowych i popularnonaukowych, wzajemnego wspierania wydarzeń organizowanych przez strony, wspieranie przez ZSZ nr 1 realizacji projektu ZAWODOWY KOMPAS – ODPOWIEDZIALNY WYBÓR SZKOŁY ZAWODOWEJ, który jest realizowany przez WSA to główne postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce im. Józefa Psarskiego a Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży. Porozumienie podpisali dyrektor ZSZ nr 1 mgr Tadeusz Olszewski
oraz JM Rektor dr hab. prof. nadzw. Roman Engler. Porozumienie jest efektem wcześniejszej niesformalizowanej współpracy jednostek, która teraz się zacieśni. Mamy nadzieję, że efekty współpracy przyniosą korzyści uczniów i studentów oraz regionu.