Bezpieczeństwo wewnętrzne / Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

(I stopnia) – absolwenci tej specjalności poznają podstawowe zjawiska z zakresu bezpieczeństwa narodowego, czynników determinujących bezpieczeństwo, mechanizmów towarzyszących zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych. Wyposażą się tym samym w specjalistyczną wiedzę, niezbędną do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, podmiotach gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Podczas studiów nauczy się, jak radzić sobie z szeroko pojętym kryzysem oraz zarządzać ryzykiem czy zmianami. Pozna procesy restrukturyzacji, zasady zarządzania kryzysowego i metody skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej. Zdobędą wiedzę z zakresu profilaktyki przeciwdziałania kryzysowi, jak również rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie teorii i praktyki negocjacji.