Zarobki absolwentów szkół wyższych wg systemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzony jest ogólnopolski monitoring ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych tzw. System ELA. Jak wskazują prowadzący MNISZW badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy.

Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech. Również w Polsce powstał system Monitorowania losów ekonomicznych absolwentów nazywany ELA.

Źródłem informacji tego działającego od trzech lat systemu monitoringu są dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym czyli POL-onu.

Niezależne badanie losów ekonomicznych absolwentów oparte o dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych daje obraz możliwości jakie uzyskują absolwenci szkół wyższych. Ważnym wyznacznikiem ich sukcesów po ukończeniu Uczelni jest wysokość uzyskiwanych wynagrodzeń.

Na podstawie opublikowanych danych zawartych w ELA można precyzyjnie określić poziom wynagrodzeń absolwentów poszczególnych Uczelni. Ostatni raport zawiera dane o zarobkach absolwentów z lat 2014-2016. Bardzo ciekawe wyniki daje porównanie zarobków absolwentów studiów niestacjonarnych magisterskich na kierunku rolnictwo. Spośród absolwentów wszystkich polskich uczelni kształcących na kierunku rolnictwo II poziom (studia magisterskie) najwyższe zarobki uzyskują absolwenci uczelni z naszego regionu tj. wyższej szkoły agrobiznesu w Łomży. Dane w systemie ELA pokazują że w 2016 roku ich średnie zarobki wyniosły 4702,30 zł brutto. Znacząco mniej bo aż ponad 800 zł brutto tym czasie zarabiali absolwenci SGGW w Warszawie. Ich średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3823,24 zł. W tym rankingu absolwenci kierunku rolnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zajmują 9 miejsce w kraju z średnimi zarobkami w wysokości 2363,79 zł brutto.

Również dane dotyczące średnich zarobków absolwenci studiów magisterskich za lata 2014, 2015, 2016 (brak nowszych informacji), pokazują iż absolwenci WSA w Łomży uzyskali w tym okresie średnie wynagrodzenie w wysokości 4297 zł brutto. Są to najwyższe zarobki absolwentów studiów magisterskich Uczelni z Ostrołęki, Łomży i Suwałk. W tych latach absolwenci drugiej uczelni z regionu zarabiali o 1050 zł mniej niż absolwenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Podobną sytuację odnotowujemy w przypadku analizy wynagrodzeń uzyskiwanych przez absolwentów studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) za lata 2014, 2015, 2016. Analizując dane o zarobkach absolwentów szkół wyższych z naszego regionu stwierdzamy, że najwyższe wynagrodzenia w grupie absolwentów uzyskują również absolwenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Ich średnie zarobki za badany okres wyniosły 2672 zł brutto. Absolwenci studiów I stopnia wszystkich pozostałych Uczelni z naszego regionu zarabiali w tym samym czasie od 432 zł brutto do 694 zł brutto mniej niż absolwenci WSA w Łomży.

Co kryje się za sukcesem absolwentów WSA w Łomży?

– Przede wszystkim dbamy o to aby nasi absolwenci byli solidnie przygotowani do pracy od strony praktycznej. Konsekwentnie realizujemy zajęcia praktyczne u pracodawców dzięki czemu student wie jakie są ich oczekiwania związane z wiedza i umiejętnościami. Myślę, że to pomaga naszym absolwentom odnajdywać się na rynku pracy i podejmować pracę na dobrze płatnych stanowiskach. Ponadto Silne powiązanie Uczelni z otoczeniem ale także kontakt z absolwentami pozwala dostosowywać na bieżąco programy do potrzeb rynku pracy. No cóż na tych filarach opieramy swoją filozofię kształcenia i jak się okazuje jest to trafne podejście. Potwierdza to, że inwestycja w ukończenie Wyższej Szkoły Agrobiznesu zapewnia najwyższe w Polsce i regionie wynagrodzenie i bardzo szybko się zwraca przynosząc profity przez całe życie. Gratuluję naszym absolwentom uzyskiwania satysfakcjonujących wynagrodzeń bo przecież między innymi w tym celu podejmowali studia i oczekiwali, że w tym im pomożemy – odpowiada Rektor Uczelni dr hab. Roman Engler prof. nadzw.