W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, związanym z koronawirusem, istnieje możliwość otrzymania zapomogi jednorazowej z funduszu socjalnego. Jednorazowa zapomoga z funduszu stypendialnegooferowana jest:- studentom lub członkom ich rodzin, którzy w wyniku pandemii utracili źródło dochodu,
wnioski można składać drogą mailową na adres email:
pomoc@wsa.edu.pl
telefon do kontaktu: 692497783