W dniu 14 maja 2020 roku w naszej uczelni zakończyła się część teoretyczna programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Pozytywny wynik szkolenia uzyskało 65 osób-są to zarówno studentki i studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży jak i innych uczelni z terenu Polski m.in.z Warszawy, Białegostoku czy Radomia. Osoby te będą mogły przystąpić do praktycznej części szkolenia realizowanego już w jednostkach wojskowych. Wnioski (formularz w załączeniu) zgłoszenia do udziału w ćwiczeniach należy składać osobiście w recepcji uczelni lub listownie je przesyłając na adres uczelni do dnia 21.05.2020 roku.

Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach LA