W dniu 18.10.2018 roku studenci VII Semestru studiów stacjonarnych na kierunku Rolnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, wraz z prowadzącym przedmiot doradztwo w agrobiznesie oraz dobrostan bydła, dr Witoldem Rzepińskim, uczestniczyli w pokazie nowych odmian kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej KWS w doświadczeniu przeznaczonym na ziarno. Miejscem pokazu było Gospodarstwo Rolne Ewy i Rafała Kuczyńskich w miejscowości Leopoldowo ( pole przy drodze Miastkowo – Łomża).

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 na polu doświadczalnym, zaprezentowano nowe odmiany kukurydzy uprawiane na poletkach. Następnie miało miejsce koszenie doświadczenia oraz ważenie otrzymanego plonu, pobierano również próby i badano wilgotność ziarna kukurydzy. Po skończonym koszeniu uczestnicy udali się do miejscowości Chojny Naruszczki gdzie został przygotowany obiad dla gości oraz przedstawiono wyniki doświadczenia.

Organizatorem był Stefan Wysocki, KWS Polska Sp. z o.o.