W dniu 7 listopada 2018r. studenci III semestru kierunku Rolnictwo pod opieką dr inż. Piotra Ponichtery uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych w ramach przedmiotu Agroekologia i ochrona środowiska. Tym razem terenem zajęć było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży. Po obiekcie oprowadził nas Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków – Pan Ludwik Chełstowski. Studenci mieli możliwość poznania całego procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w trosce o ochronę środowiska naturalnego przeprowadziło szereg nowatorskich i ekologicznie efektywnych działań. Zmodyfikowano technologiczny proces oczyszczania ścieków oraz wprowadzono wiele urządzeń i obiektów służących do uzyskiwania wysokich efektów oczyszczania ścieków takich jak kotły olejowe, które emitują znacznie mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Zainstalowano również agregat prądotwórczy wykorzystujący biogaz (wtórny produkt fermentacji osadów ściekowych) do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
Składamy Serdeczne Podziękowania Panu Mariuszowi Konopka – Prezesowi MPWiK Sp. z o.o. w Łomży i pracownikom Zakładu za możliwość zorganizowania zajęć.