04.12.2021 roku studenci III semestru studiów magisterskich na kierunku Rolnictwo w ramach ćwiczeń z przedmiotu Środowiskowe i profilaktyczne uwarunkowania produkcji zwierzęcej, odwiedzili hodowców bydła mlecznego ze wsi Jarząbka Młoda, dwukrotnych Mistrzów Podlaskiej Agroligii oraz Mistrza Agroligii szczebla krajowego.  Studenci mogli zapoznać się z nowoczesnym chowem bydła mlecznego oraz przystosowaniem obory do poszczególnych etapów chowu. Obora Państwa Zarębów liczy 500 sztuk krów dojnych. Dój odbywa się przy pomocy Apollo – dojarki karuzelowej w pełni zautomatyzowanej z identyfikacją krowy, myciem strzyków, założeniem aparatu, a także podaniem płynu do zasklepiania strzyków, który chroni przed bakteriami, dojarka jednocześnie doi 36 sztuk. Jeden udój zajmuje około 3 godzin. Oprócz imponującej obory, inteligentnych rozwiązań jest więcej np. robot do podgarniania paszy, robot czyszczący, czochradła dla bydła i nowoczesny sprzęt rolniczy.

Dziękujemy bardzo za miłe przyjęcie studentów oraz nauczycieli akademickich z Wyższej Szkoły Agrobiznesu.