W dniu 27.10.2017 roku studenci VII Semestru studiów stacjonarnych na kierunku Rolnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, wraz z prowadzącym przedmiot doradztwo w agrobiznesie oraz dobrostan bydła , dr Witoldem Rzepińskim, odbyli zajęcia terenowe. Studenci w ramach zajęć odwiedzili gospodarstwo we wsi Raki, gm. Krasnosiec, należące do pana Adama Kaczorka. Właściciel gospodarstwa zapoznał studentów z działalnością gospodarstwa rolnego. Nadmienił, że użytkuje 60ha ziemi, w tym 30ha kukurydzy i 30ha trwa oraz utrzymuje 65 krów dojnych i 65 szt. cielaków i jałówek. Główną gałęzią produkcji zwierzęcej jest produkcja mleka. Właściciel stwierdził, że wysoką wydajność mleczną można uzyskiwać dzięki prawidłowemu żywieniu, dobrej jakości pasz, systemowi utrzymania oraz stworzeniu warunków bezstresowych dla utrzymywanych zwierząt.