W dniu 25 listopada 2020r. studenci VII semestru, kierunku Rolnictwo stacjonarne wzięli udział w zajęciach terenowych w ramach przedmiotu „Dobrostan bydła”. Ćwiczenia odbyły się pod opieką prowadzącego zajęcia dr inż. Witolda Rzepińskiego na terenie gospodarstwa Państwa Gogolewskich położonego w miejscowości Chełchy Iłowe gmina Karniewo. Studenci zapoznali się z technologiami z zakresu żywienia, chowu, hodowli i rozrodu bydła stosowanymi na terenie gospodarstwa i przedstawionymi przez właścicieli, m.in. z zastosowaniem roztworu srebra monojonowego w chowie bydła mlecznego oraz jego wpływem na poprawę zdrowotności stada.

Składamy serdeczne podziękowania właścicielom gospodarstwa Piotrowi Gogolewskiemu wraz z ojcem za gościnne przyjęcie oraz umożliwienie przeprowadzenia zajęć terenowych.