W dniu 18.05.2018 roku studenci VI semestru studiów stacjonarnych na kierunku Rolnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, wraz z wykładowcą Panią mgr inż. Jolantą Puczel, odbyli praktyczne zajęcia z przedmiotu Łąkarstwo w SDOO w Krzyżewie.
Studenci zapoznali się z działalnością Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, jak również z doświadczeniami z grupy roślin wiechlinowatych i bobowatych drobnonasiennych.
Samodzielnie pobrali materiał roślinny do swoich zielników z poletek założonych przez studentów w ubiegłym roku. Został również zabezpieczony materiał roślinny, który ma służyć dla studentów na przyszły rok akademicki.