W dniach 18.05.2019 oraz 01.06.2019 r. studenci III semestru studiów magisterskich odbywali zajęciach praktycznych, terenowych z przedmiotów: Środowiskowe i profilaktyczne uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz Nowoczesne metody stosowane w hodowli, ocenie i agrobiotechnologii. Studenci mieli możliwość bliższego zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w chowie i hodowli zwierząt, dobrostanu, hodowli jakościowej, porejestrowej oceny odmian. Zapoznano studentów również z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń odmianowych z grupy WGO.