Studenci VII semestru studiów stacjonarnych Rolnictwo uczestniczyli w zajęciach praktycznych, w miejscowości Bobin, gmina Czerwin, dotyczących prezentacji najnowszych osiągnięć w hodowli kukurydzy na ziarno oraz kiszonkę. Opiekunem zajęć był Pan dr inż. Witold Rzepiński.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z najnowszymi trendami w hodowli kukurydzy (Zea mays), lustracja doświadczeń, synergia działania czynników agrotechnicznych, genetycznych, atmosferycznych, w tym suszy i ich wpływu na parametry ilościowe i jakościowe plonu.

Serdecznie dziękujemy.