20 grudnia 2017 roku studenci III semestru studiów stacjonarnych kierunku Budownictwo uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się na placu budowy przy ul. Szmaragdowej w Łomży. Dzięki uprzejmości Kierownika budowy, grupa mogła zapoznać się z przebiegiem procesu inwestycyjnego, polegającego na budowie  obiektów kubaturowych i jego praktycznymi aspektami. Plac budowy obejmował teren, na którym miały powstać trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z windami i garażami podziemnymi. Jeden z budynków znajdował się w fazie wykonywania posadowienia, natomiast drugi – w fazie kończenia prac stanu surowego otwartego na ostatniej kondygnacji. Prace na trzecim obiekcie obejmowały przygotowanie terenu i wykonanie badań geotechnicznych. Dzięki takiej rozbieżności stopnia zaawansowania prac, studenci mieli możliwość omówienia problematyki poszczególnych etapów procesu budowlanego. Najpierw studenci zapoznali
się z dokumentacją projektową. Grupa rozpoczęła zwiedzanie od obiektu, pod który wykonywane były wykopy i prace związane z posadowieniem. Następnie studenci udali się do budynku o najwyższym stopniu zaawansowania prac, gdzie mieli okazję obejrzeć elementy konstrukcyjne budynku, zapoznać się ze sposobem wykonywania prac murarskich i zbrojarskich, czy zagadnieniami BHP na budowie. Po wejściu na ostatnią kondygnację omówiona została organizacja placu budowy i usytuowanie poszczególnych stanowisk pracy np. węzła betoniarskiego. Zwiedzane obiekty budowlane mają wiele cech wspólnych z projektem zaliczeniowym wykonywanym w ramach zajęć. Ponadto taka „wycieczka” wprowadza elementy wiedzy praktycznej, niemożliwe do wskazania w trakcie zajęć stacjonarnych w sali lekcyjnej.