W ramach przedmiotu Ochrona imprez masowych, studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne uczestniczyli w zajęciach praktycznych zabezpieczenia meczu piłkarskiego rozgrywanego na Stadionie Miejskim w Łomży.