W dniu 14.05.2018 roku studenci IV roku studiów stacjonarnych na kierunku Rolnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, wraz z prowadzącym przedmiot Żywienie zwierząt, prof. dr hab. inż. Janem Micińskim, odbyli zajęcia terenowe w firmie GAMA Group Szepietowscy Sp.j.

Podczas wyjazdu edukacyjnego, firmę zaprezentował Dyrektor Robert Szepietowski. Dzięki jego uprzejmości Studenci zapoznali się tam z całością technologicznego procesu zaawansowanych systemów udojowych, w pełni zautomatyzowanych urządzeń do żywienia zwierząt oraz kompleksowego wyposażenia budynków inwentarskich.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora Pana Roberta Szepietowskiego, który zapoznał studentów z działalnością Firmy, przedstawił całość procesu produkcji zaawansowanych systemów udojowych, w pełni zautomatyzowanych urządzeń do żywienia zwierząt oraz kompleksowego wyposażenia budynków inwentarskich. Chciałbym podkreślić, że duże wrażenie na studentach wywarła wielkość dziennej produkcji, sprzedaży, jakości, kontroli, nowe technologie produkcji oraz wielkość magazynowania. Zajęcia praktyczne to niezwykle cenne doświadczenie, gdyż studenci mogli połączyć wiedzę nabytą podczas zajęć z praktyką.