W dniach 9-13 lipca 2018r. delegacja z czterech polskich uczelni oraz grupy producentów warzyw Agros pod przewodnictwem prorektora ds. dydaktyki WSA w Łomży dr inż. Andrzeja Borusiewicza oraz prof. dr hab. Rudolfa Michałka, dr h.c. multi, czł. Rzecz. PAN, uczestniczyła w roboczym wyjeździe do Państwowej Akademii Rolniczej w Gorkach, Białoruś (http://www.baa.by).

Celem wizyty było omówienie i zacieśnienie współpracy w ramach podpisanych porozumień między Uczelniami reprezentowanymi przez uczestników wyjazdu.

                Aktualnie Wyższa Szkoła Agrobiznesu oraz Państwowa Akademia Rolnicza w Gorkach współpracują w zakresie wspólnych badań naukowych, projektów międzynarodowych, wymiany studentów i pracowników, praktyk zawodowych oraz wydawnictwa.

Od kwietnia 2018 roku pierwsza grupa studentów z Państwowej Akademii Rolniczej w Gorkach odbywa praktyki zawodowe z zakresu rolnictwa w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży oraz Grupie Producentów Agros sp. z o.o. w Cieślinie.