Kolejni studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży mają szansę wyjazdu na miesięczne praktyki do Teksasu. Łomżyńska Alma Mater to jedna z kilku uczelni w Polsce, której słuchacze mogą zapoznać się z amerykańskim rolnictwem. WSA i SGGW to ośrodki naukowe zaangażowane od lat we współpracę polsko-amerykańską, które co roku współorganizują także przyjazd amerykańskich studentów do Polski. Teksas. Jeden z największych stanów USA i jednocześnie cel podróży studentów z Polski. Co roku 10-12. osobowa grupa Polaków wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez pięć tygodni od podszewki poznają zasady i warunki pracy na fermach amerykańskich.

– Uczestnicy wyjazdu mieszkają i pracują w tamtejszych gospodarstwach – wyjaśnia dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, Prorektor WSA ds. dydaktyki. – I to jest główny plus tego wyjazdu, że studenci mogą na miejscu zobaczyć jak pracuje się i zarządza gospodarstwem, w którym np. hoduje się aż 50-70 tys. sztuk bydła opasowego bądź 4-5 tys. krów mlecznych, a także jaka jest agrotechnika w stanie gdzie od lat jest problem z dostępem do wody. Największą korzyścią takiego wyjazdu jest możliwość porównania polskiego i amerykańskiego podejścia do rolnictwa – dodaje Prorektor. Ale wyjazd do USA to nie tylko praca w gospodarstwie. To także możliwość poznania historii i kultury stanu, który zajmuje obszar 2,5 razy większy od powierzchni Polski.

– Integralną częścią wyjazdu są także zajęcia na Texas A&M AgriLife Extension i Texas A&M University, który jest największą uczelnią rolniczą na świecie – podkreśla dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz. – Tam z myślą o uczestnikach wymiany organizowane są wykłady i zajęcia praktyczne dzięki czemu możemy zapoznać się z ich systemem nauczania. Do Stanów Zjednoczonych w tym roku może wyjechać kilku studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Nie ma co ukrywać, że taka podróż to spory wydatek, gdyż z własnej kieszeni należy opłacić bilety lotnicze, ubezpieczenie i mieć kieszonkowe. Natomiast koszty pobytu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają rodziny, do których trafią polscy studenci. I choć koszt wydaje się duży, to dzięki sponsorom, firmom z którymi współpracujemy, wkład własny może być mniejszy. Szczegółowych informacji o wyjeździe udziela na miejscu Prorektor WSA ds. dydaktyki dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz (budynek WSA przy ul. Studenckiej) bądź Katarzyna Boczek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

WSA jednym z liderów współpracy

Współpraca polsko-amerykańska rozwija się od kilkunastu lat. W Polsce jest on koordynowany przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Stowarzyszenie Agro Biznes Klub. Od siedmiu uczestniczy w niej Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Inną uczelnią uczestniczącą w programie jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach współpracy, na początku czerwca, kolejna grupa studentów z USA przylatuje do Polski. – Staramy się promować nasz region, występując w roli ambasadora województwa podlaskiego i całego regionu – tłumaczy Prorektor WSA. – Dlatego za każdym razem studenci ze Stanów najpierw goszczą przez 3 dni u nas. Wraz z naszym partnerami Grupą AGROCENTRUM, SDOO w Krzyżewie i Instytutem Ochrony Roślin w Białymstoku pokazujemy im województwo podlaskie, w tym m.in. Parki Narodowe, tereny cenne przyrodniczo i kulturowo, zabytki, gospodarstwa rolne, zakłady przemysłu rolno-spożywczego oraz pola doświadczalne, a dopiero później Amerykanie wyjeżdżają do Warszawy, gdzie miedzy innymi goszczą w sejmie oraz przyjmuje ich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Co ciekawe. Do USA wyjeżdżają także osoby z naszego regionu, które są studentami innych uczelni. Do Stanów Zjednoczonych mogą również pojechać pełnoletni uczniowie szkół średnich o profilach rolniczych.

– Zapraszamy także polskie gospodarstwa do włączenia do wymiany – zachęca dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz. – Zależy nam przede wszystkim na gospodarstwach rodzinnych, aby pokazać naszym gościom to polskie ciepło rodzinne. Warunek jest jednak jeden: przynajmniej jedna osoba powinna znać język angielski na poziome komunikatywnym by swobodnie porozumiewać się z naszymi gośćmi. W ramach współpracy co dwa lata organizowane są wizyty studyjne polskiej i amerykańskiej kadry naukowej, pracowników firm z branży rolno-spożywczej oraz innych osób biorących udział w programie do swoich partnerów. W trakcie 14-dniowego wyjazdu jego uczestnicy biorą udział w konferencjach naukowych, odwiedzają też gospodarstwa, w których przebywają studenci z Polski i Teksasu. Już 26 lutego 2020 wyjeżdża kolejna grupa z Polski, w której z nasz region będzie reprezentować czterech rolników.