instytut

 

 

DYREKTOR INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
ORAZ ZAKŁAD SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WSI

Zapraszają na

XXVII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
(on-line)

„Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”
15 września 2021 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  • Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

patronat

  1. XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Broszura informacyjna.pdf
  2. Zgłoszenie uczestnictwa XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa.docx
  3. Article – example’.pdf
  4. Artykuł – wzór PL.pdf
  5. Instrukcja przygotowania referatu i prezentacji.docx