DYREKTOR ITP

ORAZ ZAKŁAD SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WSI
Zapraszają na

XXVI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
(on-line)

„Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”

16 września 2020 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Zakład Organizacji, Zarządzania i Inżynierii Produkcji SGGW
  • Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii ZUT
  • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie