XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENECJA NAUKOWA

POD PATRONATEM HONOROWYM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE
i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu

25-26 września 2018 r.

Organizator:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Oddział Warszawa

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

 

Współorganizatorzy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

 

Termin i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 września 2018 r.
Rozpoczęcie o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 103 na I piętrze siedziby ITP, Oddział w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek czł. zw. PAN
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk ITP Oddział Warszawa
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki ITP Oddział Warszawa
prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko ITP Oddział Poznań
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
dr hab. inż. Andrzej Karbowy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
dr inż. Andrzej Borusiewicz Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
prof. dr hab. inż. J. Lech Jugowar ITP Oddział Poznań
prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki ITP Oddział Poznań
prof. dr hab. inż. Józef Szlachta Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
prof. dr hab. inż. Henryk Juszka Uniwersytet Rolniczy Kraków
dr hab. inż. Jan Barwicki ITP Oddział Warszawa
prof. dr hab. inż. Yuri Ivanov Dyrektor WNIIMZh Podolsk – Moskwa, czł. RANR, Rosja
prof. dr hab. inż. Nikołaj Morozov WNIIMZh Podolsk – Moskwa, czł. RANR, Rosja
prof. dr hab. inż. Vasilij Susujev NIIMZh Kirów, czł. RANR, Rosja
prof. dr hab. inż. Piotr Savinyh NIIMZh Kirów, Rosja
prof. dr hab. inż. Vladimir Perednia RUNIP IMSKh NAN Mińsk, Białoruś
prof. dr hab. inż. Vladimir Kosolapov Dyrektor WIP im. W.R. Wiliamsa w Lobni
prof. dr hab. inż. Juris Priekulis Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jeglava, Łotwa

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Wacław Roman Strobel Dyrektor ITP
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Kinga Borek Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Kamila Mazur Kierownik ZSIT ITP
dr inż. Andrzej Seliga Kierownik Oddziału Warszawa ITP
mgr Przemysław Trzosek Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Jacek Zamielski Doradca Dyrektora Instytutu
mgr Małgorzata Łukaszuk Kierownik DPKB ITP
dr hab. inż. Jan Barwicki, prof. nadzw. ZSIT ITP
dr inż. Witold Wardal ZSIT ITP
mgr inż. Bogdan Łochowski ZSIT ITP
dr inż. Marcin Majchrzak JCW ITP
lic. Edyta Iwanowska DPKB ITP
mgr inż. Katarzyna Marszałek DPKB ITP
dr hab. inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw. DW ITP
dr hab. inż. Andrzej Karbowy ZUT Szczecin

 

Główne problemy naukowe konferencji:

  • procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
  • określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury do aktualnych wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska,
  • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
  • pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej,
  • innowacyjne metody zagospodarowania biogazu,
  • metody zakwaszania gnojowicy jako działanie ograniczające emisję amoniaku,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

Projekty:
Podczas pierwszego dnia Konferencji zostaną przedstawione zagadnienia realizowane w ramach projektu BIOSTRATEG1, pakiet WP1 pt. Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa.
W drugim dniu Konferencji przewidujemy wystąpienia prezentujące realizacje projektu Baltic Sea Region, akronim: Baltic Slurry Acidi. (Redukcja strat azotu z rolnictwa poprzez promocję zastosowania technik zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego) po których zapraszamy uczestników na obrady przy okrągłym stole.

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie na adres Sekretariatu konferencji karty zgłoszenia, na której należy podać NIP w celu wystawienia faktury VAT.
Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Opłata uwzględnia koszty wyżywienia, w tym uroczystą kolację w dniu 25.09.2018 r. oraz materiały monograficzne (w tym publikację Państwa referatu w formie rozdziału monografii).

Opłata za publikację referatu w monografii, bez udziału w Konferencji wynosi 250 zł (karta zgłoszenia – referat).

Ważne terminy:
1) Do 24.08 2018 r. – zgłoszenie udziału w konferencji i tematu referatu, dokonanie opłaty
2) Do 27.08.2018 r. – nadesłanie referatów
3) Do 07.09.2018 r. – zgłoszenie udziału w konferencji i tematu wystąpienia, dokonanie opłaty

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
BGŻ PNB Paribas S.A. Filia I Odd. w Warszawie
24 2030 0045 1110 0000 0029 2710
z dopiskiem: Konferencja „ZSIT”

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział Warszawa
Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

Zaproszenia:
Zaproszenie na konferencję
Invitation to conference
Priglaszenie na Konferenciju

Patroni:
Unia Producentów i Pracodawców
Przemysłu Biogazowego (UPEBI)

Patroni Medialni:
Internetowy Dziennik B2B            Portal Rolniczy
   

Telefony kontaktowe:
mgr inż. Kinga Borek
tel. (+48) 694 620 713
e-mail

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
tel. (+48) 694 682 338
e-mail