Dr inż. Ireneusz Żuchowski podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymał Dyplom uznania Rektora SGGW za działalność naukową. Wyróżnienie to uzyskał za opracowanie wraz z prof. Elżbietą Szymańską (SGGW) i prof. Piotrem Bórawskim (UWM w Olsztynie) monografii “Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce”.
Gratulujemy.