Podczas uroczystego Spotkania Wigilijnego, które odbyło się w dniu 12.12.2019 r. w warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie miała miejsce miła uroczystość wręczenia medalu i dyplomu uznania mgr inż. Dariuszowi Tomaszewiczowi Prezesowi Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Aktu wręczenia dokonał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr inż. arch. Adam Baryłka. Wyróżnienie mgr inż. Dariusz Tomaszewicz otrzymał za pracę społeczną i zaangażowanie w rozwój Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Gratulujemy!