Wyjazd studentów IV semestru Rolnictwa do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.
Dnia 26 marca 2019r. studenci IV semestru kierunku Rolnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, wraz z opiekunem dr inż. Piotrem Ponichtera uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku. Wyjazd został zorganizowany w ramach przedmiotu Hodowla Roślin i Nasiennictwo. Pierwszą część spotkania poprowadził Pan Wojciech Depta – kierownik Działu Nadzoru Nasiennego, który przedstawił studentom najnowsze przepisy oraz akty prawne dotyczące nasiennictwa. Omówił również kwalifikację polową plantacji nasiennych, ocenę laboratoryjną materiału siewnego oraz przedstawił zadania urzędowego kwalifikatora i próbobiorcy materiału siewnego. W dalszej części spotkania studenci pod opieką Pani Ewy Zubrzyckiej – Głównego specjalisty w Pracowni Oceny Nasion, zwiedzali oraz obserwowali pracę laboratorium od momentu przyjęcia próby nasion do badań, aż do wystawienia świadectwa kwalifikacji nasion i wydania etykiet.
Dziękujemy pracownikom WIORIN Białystok oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Panu
mgr inż. Andrzejowi Zamanowi za gorące przyjęcie i zorganizowanie zajęć.