W dniu 1.12.2014r. odbył się wyjazd członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa na konferencję do Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na temat „Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP”.

Celem konferencji było podsumowanie badań prowadzonych w ramach projektu „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, w tym wymiana poglądów na temat postulowanego operacyjnego modelu systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Podczas konferencji były określone kierunki dalszych prac. Tematyka konferencji dotyczyła, przede wszystkim: modelu systemu bezpieczeństwa narodowego RP, koncepcji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, koncepcji podsystemów wykonawczych, priorytetów i harmonogramu dalszych prac mających na celu implementację projektu.

Organizatorami  konferencji byli:

 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Asseco Poland S.A.

Członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa, którzy byli obecni na wyjeździe:

 1. Paulina Grądzka
 2. Izabela Lilia Jórkowska
 3. Klaudia Puławska
 4. Łukasz Borawski
 5. Łukasz Wyrzykowski
 6. Łukasz Drewnowski
 7. Paweł Mackiewicz
 8. Justyna Kuklińska
 9. Beata Obrycka
 10. Anna Kiełczewska

Opracowała
Paulina Grądzka