Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży wspólnie z wieloma europejskimi instytucjami bierze udział w projekcie Tech In Motion (TIM). – Chcemy wykorzystać doświadczenie partnerów projektu w rozwijaniu innowacyjnych programów edukacyjnych kształcenia praktycznego – mówi dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz z WSA.

TIM jest inicjatywą stworzoną przez konsorcjum: Fedcom (Holandia), Fedagrim (Belgia), Megfosz (Węgry), MaskinLeverantörerna (Szwecja), Pigmiur (Polska), Aeres Tech (Holandia, Friesland College (Holandia), Aeres UAS (Holandia), Thomas Moore (Belgia), SzentIstvánEgyetem (Węgry), Nifsarpsskolan (Szwecja), Wyższa Szkoła Agrobiznesu (Polska), Acoleproductions (Holandia) i Electude (Holandia).

Zapotrzebowanie na umiejętności w sektorze rolno-technicznym się zmienia. Sektor ten musi inwestować w atrakcyjność, adekwatność i jakość systemu kształcenia zawodowego. Dlatego też partnerzy chcieliby ustanowić Tech In Motion (TIM) Europe w ramach Erasmus+ CoVE.

Na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań w pięciu krajach tj. Niderlandii, Belgii, Szwecji, Węgier oraz Polski stwierdzono, że zmienia się zapotrzebowanie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w rolnictwie oraz sektorze rolniczym. Chcemy wykorzystać doświadczenie partnerów projektu w rozwijaniu innowacyjnych programów edukacyjnych kształcenia praktycznego. Nowe osiągnięcia technologiczne mają istotny wpływ na zmiany w zakresie produkcji rolniczej oraz przetwórstwa. Dają możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, powstają nowe zawody związane z obsługą rolnictwa, procesami logistycznymi, wykorzystania informatyki, automatyki i robotyki w rolnictwie. Badania pokazują, że istnieje ryzyko rozbieżności między potrzebami pracodawców a kompetencjami pracowników i osób poszukujących pracy. Dlatego też system kształcenia zawodowego, praktycznego powinien być na bieżąco dostosowywany w zakresie kształcenia wykorzystania nowoczesnych technologii, rolnictwa inteligentnego – smart farming – przekazuje dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Świat jest w okresie przejściowym. Przedstawiony już Zielony Ład musi być odpowiedzią Europy na zmiany, które przyniosą zmiany klimatyczne; ponadto zmiany technologiczne zapewniają cyfryzację pracy, a jednocześnie spadek liczby niektórych rodzajów zawodów. Dlatego niezbędne jest, aby szkoły oferowały doskonałe wykształcenie, które ponadto pozostanie istotne dla przyszłego rynku pracy. Obecnie sektor rolno-techniczny boryka się z kilkoma wyzwaniami (takimi jak dostępność i jakość żywności), które popychają go w kierunku innowacji technologicznych. Jednocześnie nowe osiągnięcia technologiczne będą miały wpływ na obecny system kształcenia zawodowego, a także stworzą nowe możliwości w zakresie tworzenia miejsc pracy. W ramach projektu TIM Europe instytucje kształcenia zawodowego i stowarzyszenia branżowe w sektorze rolno-technicznym współpracują nad innowacjami i kształceniem odpowiadającym potrzebom sektora. Rozwój technologii postępuje tak szybko, że instytucje edukacyjne nie są w stanie nadążyć za innowacjami. Współpraca między edukacją a biznesem jest bardzo ważna.

Udział w projekcie jest dla WSA ogromnym nowym doświadczeniem budującym nowe zasoby wiedzy i narzędzia które odpowiada na wyznawania kształcenia praktycznego na uczelni w najbliższej przyszłości – dodaje Borusiewicz

TIM Europe przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności sektora poprzez opracowanie najnowocześniejszych materiałów edukacyjnych. W ramach tego projektu Erasmus+ partnerzy z Holandii, Belgii, Szwecji, Polski i Węgier połączą swoje siły. Platforma TIM Europe to platforma otwarta dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji edukacyjnych, instytutów badawczych, partnerów społecznych, władz krajowych i regionalnych ze wszystkich krajów europejskich.

Wartość projektu wynosi 4,672,020.00 Euro.

Źródło: https://mylomza.pl/artykul/wyzsza-szkola-agrobiznesu/1006606