Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży poszerza ofertę. Do istniejących już kierunków nauczania dojdzie od nowego roku akademickiego kierunek pedagogiczny.

Pomimo reformy oświaty kształcenie przyszłych, młodych pedagogów jest bardzo potrzebne. Pokazują to badania rynku pracy, prowadzone na własne potrzeby przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu.

Jak rozmawiamy z dyrektorami szkół, przedszkoli to niestety przyznają, że mają problemy ze znalezieniem pedagogów. Uruchomienie takiego kierunku to odpowiedź uczelni na pojawiające się zapotrzebowanie – mówi dr inż. Ireneusz Żuchowski, prorektor do spraw rozwoju i promocji WSA

Szkoła w ramach zajęć już od pierwszego roku studiów będzie kierowała studentów na zajęcia praktyczne do szkół i przedszkoli. Wszystko w trosce o jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do przyszłego zawodu.

Pedagogika będzie już siódmym kierunkiem kształcenia obok rolnictwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, pielęgniarstwa, towaroznawstwa, informatyki i budownictwa. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży prowadzi też studia podyplomowe.

Źródło: https://wzasiegu.pl/lomza/wsa-bedzie-ksztalcic-pedagogow/