W ramach Programu Erasmusplus gościliśmy Pana Heiko Schulera. Pan Heiko Schuler pełni funkcję Dyrektora zarządzającego w FAV Service gGmbh Erfurt Niemcy. Firma którą zarządza nasz gość skupia ponad 600 przedsiębiorców różnych. Jej celem jest zapewnienie wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem jej członków poprzez organizację staży zawodowych, szkolenia zawodowe, orientację zawodową w szkołach podstawowych i realizację projektów ukierunkowanych na wybór i kształcenie zawodowe dla potrzeb Turyngii. FAV promuje i organizuje szkolenia zawodowe i ustawiczne szkolenia zawodowe. FAV wspiera tworzenie nowych wykwalifikowanych miejsc szkoleniowych dla młodych ludzi. Ważnym obszarem działalności FAV jest doskonalenie i wzrost jakości szkoleń.

Wizytę rozpoczął od spotkania z Rektorem dr hab. Romanem Englerem prof.WSA podczas której omówiono strategiczne obszary współpracy na najbliższe lata pomiędzy WSA i FAV.

Pan Heiko Schuler 17.10.2020 wygłosił wykład w formie hybrydowej dla studentów I roku kierunków Towaroznawstwo i Rolnictwa na temat ,,Funkcje i zadania stowarzyszeń przedsiębiorców oraz ich udział w dualnym systemie w Niemczech”.
Nasz Gość spotkał się również w uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce podczas którego omówił system kształcenia dualnego w Niemczech oraz możliwości odbywania staży i praktyk.