Wirtualny Dziekanat

Przejdź do Wirtualnego Dziekanatu

Logowanie – STUDENT
Nazwa użytkownika: w pole ID należy wpisać swój numer albumu, hasłem do pierwszego logowania jest nr PESEL. W przypadku osób, które nie mają nr PESEL (np. obcokrajowcy) hasłem jest data urodzenia w formacie DDMMRRRR. Przewidywany termin uruchomienia nowej WU – 27 września 2021 r. Studenci, ubiegający się o stypendia zobowiązani będą w nowym wirtualnym systemie dziekanatowym złożyć wnioski stypendialne poprzez moduł e-stypendia, który uruchomimy jednocześnie z nową WU.

Uwaga Studenci I roku! Indywidualny numer albumu będzie można uzyskać logując się na swoje konto rekrutacyjne. Hasło pozostaje takie samo jak przy logowaniu do konta rekrutacyjnego.

 

Logowanie – WYKŁADOWCA
Nazwa użytkownika: imię.nazwisko (wpisywane małymi literami bez polskich znaków)
Hasło: nr PESEL

Po pierwszym zalogowaniu trzeba zmienić hasło tymczasowe na hasło stałe.

Pomoc
W razie problemów technicznych prosimy pisać na adres: wsparcieit@wsa.edu.pl.
W sprawie haseł / loginów / toku nauczania prosimy kontaktować się z Dziekanatem Uczelni.