Dnia 06 kwietnia 20017 roku Koło Naukowe Bezpieczeństwa przy WSA wraz ze studentami kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne uczestniczyło w warsztatach w Zakładzie Karnym. 

Wyjazd miał na celu poznanie przede wszystkim działań podejmowanych przez Służbę Więzienną jak też samo zapoznanie się z Zakładem Karnym.

 Studenci mogli wejść do dwóch oddziałów: oddziału otwartego i oddziału półotwartego. Wszelkie regulacje w jakim oddziale zostanie umieszczony skazany reguluje Kodeks Karny Wykonawczy. Skazany ma swojego „łącznika ze światem zewnętrznym” w osobie wychowawcy. Wychowawca wydaje opinie o skazanym przynajmniej co pół roku, również w momencie, gdy zachodzi taka potrzeba, bądź na wniosek sytuacji losowych. Wychowawca decyduje o możliwości zatrudnienia osoby wyrażającej taką potrzebę. Osoby, które starają się i widać w ich zachowaniu poprawę i pozytywny wpływ resocjalizacji w pierwszej kolejności mogą wnieść o zmianę oddziału , aby czerpać z większych przywilejów. Osoby z oddziałów otwartych i półotwartych mogą korzystać w Zakładzie karnym w wyznaczonym dyżurze z pracowni plastycznej , biblioteki i spacerów. Osoby skazane Mogą korzystać z wydarzeń kulturalnych organizowanych w świetlicy, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Część osadzonych ma możliwość pracy na terenie Zakładu Karnego i po za trenem Zakładu Karnego.  

Studenci dowiedzieli się w jaki sposób mogą wstąpić do Służby Więziennej, jak zostać wychowawcą, w jaki sposób działają funkcjonariusze więzienni oraz jak wygląda życie skazanych w Zakładzie Karnym.