Szanowni Państwo,
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych zorganizowało szereg szkoleń dotyczących tematyki bezpieczeństwa dokumentów publicznych dających możliwość uzyskania tytułu „Eksperta PSRiBS”, który jest honorowany przez Prezesów Sądów Okręgowych przy ustanowieniu biegłym sądowym.
Cykl składa się z trzech szkoleń tematycznych powiązanych ze sobą, przy czym jednocześnie każde z nich prowadzone przez innego wykładowcę stanowi odrębną całość.
Zaproponowane szkolenia w ramach projektu „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych i nowoczesne metody rozpoznawania ich autentyczności” zawierają następujące tematy:
Metodyka badań dokumentów i pisma ręcznego → http://psribs.pl/…/bezpieczenstwo-dokumentow…/
Uregulowania prawne dotyczące dokumentów publicznych → http://psribs.pl/courses/uregulowania-prawne/
Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla służb mundurowych, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, kasjerów, pracowników banków, pracowników samorządowych i administracji publicznej, notariuszy, kandydatów na biegłych sądowych oraz osób zainteresowanych bezpieczeństwem dokumentów i identyfikacją pisma ręcznego.
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla służb mundurowych, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, kasjerów, pracowników banków, pracowników samorządowych i administracji publicznej, notariuszy, kandydatów na biegłych sądowych oraz osób zainteresowanych bezpieczeństwem dokumentów i identyfikacją pisma ręcznego.
Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę PSRiBS: http://psribs.pl/ekspert-psribs/