Na zajęciach, zaliczeniach i egzaminach w budynku Uczelni, mogą przebywać jedynie studenci zdrowi i nie przejawiający objawów sugerujących chorobę zakaźną, tj. duszności, kaszlu, kataru, gorączki, biegunki, utraty apetytu, utraty węchu lub smaku i innych niepokojących objawów.
Student powinien posiadać maseczkę i rękawiczki.

NIE PRZYCHODŹ NA ZAJĘCIA, JEŻELI:

  • wystąpiły u Ciebie objawy sugerujące chorobę zakaźną,
  • ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych z powodu Covid-19,
  • wystąpiła okoliczność powodująca skierowanie Ciebie lub któregokolwiek z domowników na kwarantannę.