W dniu 14.02.2021 roku w kościele Pod Wezwaniem Ducha Świętego przy ulicy Długiej 3 w Warszawie miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Jareckiego, podczas której Sztandar Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych został poświęcony.  Akt nadania Sztandaru Polskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na ręce Prezesa PSRiBS dr inż. arch. Adama Baryłki wręczył Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa Praga Pan Paweł Iwaniuk. Na zakończenie Mszy św. poczet sztandarowy przeszedł do kaplicy, gdzie Prezes PSRiBS Adam Baryłka odczytał akt zawierzenia Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Matce Boskiej Częstochowskiej. W uroczystościach wzięli udział reprezentanci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w osobach Prezesa Podlaskiego Oddziału PSRiBS mgr inż. Dariusza Tomaszewicza oraz członka Stowarzyszenia dr Wiesława Zawadzkiego.

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/psribsPOLSKA/posts/1220221908376048

http://psribs.pl/sztandar-polskiego-stowarzyszenia-rzeczoznawcow-i-bieglych-sadowych/

 

Serdecznie gratulujemy rozwoju Polskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, życząc dalszych sukcesów.