W dniu 5 października 2019 r., miała miejsce uroczysta Inauguracja Studiów Podyplomowych pn. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji realizowanych w Punkcie Konsultacyjno – Szkoleniowym w Rzeszowie. Studia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków reprezentujących Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. Ich celem jest dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy z czterech obszarów logistyki, które obejmują zaopatrzenie, produkcję i dystrybucję, a także łańcuchy logistyczne w ujęciu ekologii (ekologistyka). Studia trwają dwa semestry i przygotowują absolwentów do pracy w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Nauczyciele akademiccy kładą istotny nacisk na zagadnienia praktyczne, które dostarczają umiejętności praktycznych pożądanych na rynku pracy (harmonogramowanie produkcji, optymalizacja przestrzeni magazynowej, dobór środków transportowych, rozliczanie czasu pracy kierowcy, optymalizacja procesów i systemów logistycznych).