Kolejny ranking zarobków absolwentów szkół wyższych –  potwierdza wysokie miejsca absolwentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Ukazał się najnowszy ranking w systemie ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) prowadzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane rankingu dotyczą wynagrodzeń uzyskiwanych przez absolwentów uczelni polskich w 2019 roku. Źródłem informacji tego systemu monitoringu są dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz z zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym czyli POL-onu. Jest to niezależne badanie losów ekonomicznych absolwentów oparte o dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważnym wyznacznikiem ich sukcesów po ukończeniu kształcenia na Uczelni jest wysokość uzyskiwanych wynagrodzeń w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Kolejny raz absolwenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży zajmują wysokie miejsca
w tym rankingu:

Pielęgniarstwo absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) zajęli I miejsce w Polsce północno-wschodniej z zarobkami na poziomie 6009,31 zł,

Rolnictwo absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) zajęli I miejsce w Polsce północno-wschodniej i 4 miejsce w kraju  z zarobkami na poziomie 3889,80 zł, (Ranking nie obejmuje rolników zarejestrowanych w KRUS)

Budownictwo absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich) zajęli I miejsce w województwie podlaskim  z zarobkami na poziomie 4785,93 zł,

Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) zajęli III miejsce w województwie podlaskim i 18 miejsce w kraju  z zarobkami na poziomie 3662,43 zł,

Wyniki rankingu potwierdzają, że inwestycja w solidne wykształcenie, które oferuje Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży zapewnia najwyższe w Polsce i regionie wynagrodzenie i bardzo szybko się zwraca dzięki wysokim zarobkom już w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Gratulujemy absolwentom WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY