W związku z koniecznością zapewnienia studentom prawidłowej realizacji programu szkolenia “Legia Akademicka”, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży zapewnia umożliwienie korzystania w budynku uczelni z narzędzi informatycznych (komputery, sieć internet, drukarki )ułatwiającym prawidłową realizację programu szkolenia.
W związku z koniecznością zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt z recepcją uczelni nr tel.86-216-94-97.