Uprzejmie przypominamy o terminie składania wniosków do 10 października
2020 r. na stypendia:

– socjalne dla studentów w trudnej sytuacji,
– Rektora dla najlepszych studentów,
– oraz specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami.

Dziekanat WSA w Łomży