UWAGA!

Sesja egzaminacyjna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Rektora.
Termin rozliczenia się z osiągnięć w semestrze letnim 2018/2019 bez przedłużenia sesji egzaminacyjnej upływa 23.09.2019 r.

Ostateczny termin rozliczenia dla osób, które złożą podania o przedłużenie sesji, upływa 31.10.2019r.

Po tym terminie nie ma możliwości dalszego przedłużenia sesji, a jedynie złożenie podania z prośbą o warunkową rejestrację na następny semestr. W przypadku nierozliczenia się z indeksu i karty osiągnięć studenta oraz braku podania o warunkową rejestrację na następny semestr nastąpi skreślenie z listy studentów.