Zajęcia praktyczne

W dniu 10.12.2016 roku, studenci VII semestru niestacjonarnych studiów kierunku Rolnictwo, w ramach przedmiotu „Systemy utrzymania bydła” uczestniczyli w zajęciach praktycznych.
Zwiedzaliśmy trzy gospodarstwa położone we wsi Jakać-Borki, w gminie Śniadowo. Jest to wyjątkowa miejscowość, ponieważ większość rolników specjalizuje się w wysokotowarowej produkcji mleka.

W oglądanych oborach hodowane są wysokowydajne krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej. Zapoznaliśmy się tam z warunkami utrzymania i systemami: zadawania pasz, usuwania odchodów i pozyskiwania mleka. Wszystkie obory były rusztowe a w żywieniu wykorzystywano nowoczesne wozy paszowe. W dwóch oborach krowy dojone są automatami firm Lely lub DeLaval. W trzeciej oborze mleko pozyskiwano w hali udojowej.