Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji z siedzibą w Olsztynie

zaprasza do udziału w bezpłatnym 2-dniowym szkoleniu z zakresu tematyki wykorzystania
technologii GIS oraz zobrazowań satelitarnych umożliwiających stosowanie procedur Rolnictwa
Precyzyjnego oraz wprowadzające do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2025
realizowanego w ramach operacji KSOW pt.

Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji
przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy umożliwiającej korzystanie z platformy e-learningowej w technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Szkolenie zapewni poszerzenie wiedzy umożliwiającej samodzielnie wykonywanie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na
obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu za pośrednictwem przygotowywanej platformy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego a następnie odesłanie do 30 sierpnia 2018 r. na adres:
biuro@innplus.org.pl
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału w
szkoleniu będą miały osoby posiadające status rolnika/doradcy rolnego do 35 roku życia.
Koordynator projektu:
Tomasz Dusza, tel. +48 606 445 225, adres email: tdusza@innplus.org.pl

Zaproszenie
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Ramowy program