Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży – Samorząd Studencki Wspólnie sprawmy naszym Rodakom świąteczny prezent! Owoce, słodycze, przybory szkolne, zabawki. Dla nas to rzeczy codziennego użytku, bez których nie wyobrażamy sobie życia naszych pociech. A dla podopiecznych księdza Tadeusza Kowalskiego z miejscowości Dokszyce i Bieholin na Białorusi to prawdziwe rarytasy. Po Drugiej Wojnie Światowej tysiące Polaków pozostało na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. I choć przez ponad 70 lat władze
ZSRR robiły wszystko, by wykorzenić z nich Polskość, oni przez wszystkie te lata kultywowali polskie tradycje, wiarę oraz historię. Mieszkańcy Bieholina dbają także o groby żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz
Kampanii Wrześniowej 1939 r. Jednak życie na Białorusi jest dla Polaków bardzo trudne. Szczególnie odczuwają to dzieci,
którym brakuje podstawowych produktów codziennego użytku: butów, kurtek, zabawek oraz żywności. Aby np. zgromadzić zapasy na zimę dzieci w ustawionym na podwórku wielkim kotle same przygotowują marmoladę.
Razem możemy sprawić, że w tym szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia ma twarzach maluchów zagości bezcenny uśmiech. Wspólnie przygotujmy świąteczne paczki dla podopiecznych ks. Tadeusza Kowalskiego. Trafią one do 90. osób z trzech grup
potrzebujących:
I grupa:
40. dzieci w wieku od 2 do 7 (15. osób) oraz 10 do 14 lat (25. osób).
II grupa:
30 uczniów szkoły z internatem (15. dziewcząt i 15. chłopców) w wieku od 12 do 15 lat.
III grupa:
20. dzieci z rodzin wielodzietnych w wieku od 7 do 14 lat.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zorganizowaniu transportu zebranych darów, uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i zaświadczeń niezbędnych do przekazania naszym Rodakom przygotowanych paczek świątecznych.
Wpłaty można dokonać na konto:

Fundacja Janka Muzykanta. Ul. Studencka 19 18-400 Łomża

Nr konta: 
22 8757 0001 0002 5566 2000 0020
– z dopiskiem Białoruś

Każda inna forma pomocy jest mile widziana.
W razie pytań prosimy o kontakt Małgorzata Frąszczak: 692 497 783

zrzutka.pl
https://zrzutka.pl/8pkuz2