Miło nam poinformować, że w dniu 22.11.2021 r. nasz pracownik Pan mgr Krzysztof Zalewski obronił rozprawę doktorską na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) a promotorem pomocniczym dr inż. Ireneusz Żuchowski (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży) Recenzentami byli:
dr hab. Andrzej Borowicz – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Andrzej Parzonko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W imieniu całej społeczności Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.