STYPENDIUM REKTORA NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Informujemy, że studenci, którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim 2019/2020 (obecny semestr drugi) oraz studenci rozpoczynający studia w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Rolnictwo II stopnia będą mogli składać wnioski o stypendium Rektora (załącznik nr 4) w okresie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 27 marca 2021 r. Prosimy o wysyłanie wniosków pocztą tradycyjną lub składanie osobiście na recepcji Uczelni bądź w Dziekanacie po telefonicznym umówieniu.