STYPENDIUM REKTORA NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
Ze względu na trwającą pandemię, wydłużamy termin składania wniosków o stypendium Rektora (załącznik nr 4) do dnia 15 kwietnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim 2019/2020 (obecny semestr trzeci) oraz studenci, którzy rozpoczęli studia na semestrze pierwszym letnim 2020/2021 na kierunku Rolnictwo II stopnia. Prosimy o wysyłanie wniosków pocztą tradycyjną lub składanie osobiście w recepcji Uczelni, bądź w Dziekanacie po telefonicznym umówieniu.