Tylko w tym roku w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży istnieje możliwość studiowania na studiach pomostowych.

            Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł licencjata pielęgniarstwa. Studia pomostowe trwają w zależności od ukończonej szkoły średniej:

Ścieżka A – dwa semestry (1165 godz.) – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych.

Ścieżka B – trzy semestry (2410 godz.) – dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych.

Ścieżka C – dwa semestry (1990 godz.) – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na listopad 2017 r. zakończenie zaś na wrzesień 2018  roku.

Dokumenty wymagane od kandydatów  na studia:

  • Kwestionariusz na druku WSA,
  • Ksero dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
  • 3 fotografie (35×45 mm) + 1 zdjęcie na płycie CD,
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał),
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • Ksero dyplomu ukończenia szkoły medycznej (pielęgniarskiej),
  • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • Opłata wpisowa – 150 PLN
  • Opłata rekrutacyjna – 150 PLN

Zajęcia na studiach I stopnia odbywają się w soboty i niedziele.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wsa.edu.pl oraz w Dziale Rekrutacji (na miejscu w Uczelni lub pod numerem telefonu 086 216 94 97).