Studia Podyplomowe z Rolnictwa
organizowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 Planowane terminy zjazdów w semestrze pierwszym:

  1. 08.05.2021 (sobota) – 09.05.2021 (niedziela)
  2. 29.05.2021 (sobota) – 30.05.2021 (niedziela)
  3. 05.06.2021 (sobota) – 06.06.2021 (niedziela)
  4. 19.06.2021 (sobota) – 20.06.2021 (niedziela)
  5. 26.06.2021 (sobota) – 27.06.2021 (niedziela)
  6. 03.07.2021 (sobota) – 04.07.2021 (niedziela)

Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-17.00, stacjonarnie w budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża. Zajęcia, na Uczelni są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

 Szczegółowy plan zajęć znajduje się na stronie:
https://wsa.edu.pl/project/plany-zajec/

  • Studia podyplomowe
  • Rolnictwo podyplomowe:
  • Plan Studia Podyplomowe Rolnictwo Projekt ARIMR 2.3

Studia podyplomowe organizowane są w ramach projektu ARIMR poddziałanie 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)