Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) to prestiżowa uczelnia wyższa, a także znaczący ośrodek naukowo-badawczy, który powstał w 1991 roku. Znajduje się w pięknie położonym, malowniczym regionie południowych Czech. Społeczność studencka to prawie 9 000 studentów na ponad 220 kierunkach, z możliwością zdobywania wiedzy na studiach licencjackich, magisterskich, a także na studiach doktoranckich.
Wydział Rolniczy, na którym staż (w ramach wymiany Erasmus) odbywają studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu z Łomży jest jednym z najstarszych wydziałów w południowych Czechach. Został założony w 1960 roku i jest obok Wydziału Pedagogicznego, członkiem-założycielem Uniwersytetu Południowoczeskiego.
W ciągu ponad 50 lat istnienia Wydział Rolniczy odzwierciedla współczesne trendy w rozwoju nauk rolniczych. Szczególną uwagę przywiązuje się tu do działalności dydaktycznej, aby zapewnić studentom jak najwięcej niezbędnych umiejętności i wiedzy, tworzących warunki pomyślne na rynku pracy, a także zachęcać do integracji naukowo-badawczej w skali krajowej i międzynarodowej.
W ramach stażu studenci WSA mogą m.in.:

  • zapoznać się z działalnością badawczo-naukową prowadzoną na Uniwersytecie, w tym w szczególności na Wydziale Rolniczym,
  • zapoznać się ze specyfiką badań prowadzonych w laboratoriach funkcjonujących na Wydziale Rolniczym,
  • zapoznać się z aparaturą doświadczalną oraz metodami oceny danych pomiarowych,
  • przeprowadzać pomiary, a także dokonywać analizy i wyciągać wnioski z uzyskanych wyników.
    Nasi studenci gorące podziękowania kierują do Pana Dziekana doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. oraz Państwa Prodziekanów: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D., doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. – za bardzo ciepłe i życzliwe przyjęcie, a także pomoc na każdym etapie odbywania stażu.