Wzorem lat ubiegłych w dniach 18 i 19 czerwca 2020 r. studenci 4-go semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych oraz 1-go semestru studiów II stopnia na Kierunku Rolnictwo wraz członkami Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddział Łomża brali udział w zajęciach terenowych w ramach przedsięwzięcia pn „Cykl warsztatów praktycznych dla uczniów i szkół rolniczych oraz rolników z woj. podlaskiego w zakresie doboru odmian”
Przedsięwzięcie realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego oraz Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie i współfinansowane ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.
W śród gości zaproszonych udział wzięli: Wicemarszałek woj. podlaskiego Stanisław Derehajło, Kierownik Oddziału Terenowego IOR PIB w Białymstoku prof. dr habil. Bożena Łozowicka, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku mgr inż. Andrzej Zaman, kierownik Regionalny Hodowli Roślin Strzelce inż. Radosław Radulski, Prorektor WSA Łomża – dr habil. Andrzej Borusiewicz prof. WSA, Dyrektor Podlaskiego ODR mgr inż. Wojciech Majkowski, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej mgr inż. Grzegorz Leszczyński, Dyrektorzy ZSCKR w Rudce, Janowie, Marianowie, Dyrektorzy Zespołu Szkół Rolniczych z terenu woj. podlaskiego.
Warsztaty praktyczne miały na celu zapoznania studentów z różnorodnością nowych odmian, programów ochrony i agrotechniki roślin.
Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali poinformowani przez Dyrektora SDOO w Krzyżewie dr. inż. Bronisława Puczela o historii i działalności Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie.
W trakcie trwania warsztatów studenci rozmawiali z przedstawicielami Zarządu Województwa Podlaskiego oraz przedstawicielami firm związanych ściśle z rolnictwem na terenie woj. podlaskiego o praktycznych rozwiązaniach agrotechnicznych w poszczególnych uprawach roślin.
Dziękujemy wszystkim organizatorom, a w szczególności Dyrektorowi SDOO Krzyżewo dr. inż. Bronisławowi Puczelowi i wszystkim pracownikom Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, którzy z dużą życzliwością podzielili się w trakcie demonstrowania poletek doświadczalnych z wieloma gatunkami roślin rolniczych swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu technologii uprawy roli i roślin jak również metodyką prowadzonych doświadczeń.
Ćwiczenia terenowe były przeprowadzone zgodnie z programem studiów w ramach przedmiotów: Ogólna Uprawa Roli i Roślin, Chemia Rolna, Hodowla Roślin i Nasiennictwo.